Arxiu Històric ComarcalConsell Comarcal de la Selva

 L'ingrés de la documentació

L'Arxiu Comarcal rep i conserva documentació en fase semiactiva i inactiva generada per:

Els particulars i les associacions poden dipositar o donar llur documentació, sempre i quan sigui de cert interès històric o cultural i l'Arxiu disposi d'espai suficient.

L'ingrés d'aquests fons està supeditat a l'espai disponible a l'Arxiu.

Les còpies autèntiques de les escriptures notarials seran efectuades pel notari-arxiver del districte i tramitades per la direcció de l'arxiu prèvia petició de l'interessat.

L'Arxiu Comarcal vetlla pel compliment i aplicació de la vigent Llei d'Arxius i documents de Catalunya en l'àmbit territorial de la comarca de la Selva.La nostra oficina

Ens trobaràs:

Carrer Sant Dalmau, 60
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 21 46
Fax. 972 84 33 14

aclaselva.cultura@gencat.cat
https://arxiucomarcal.selva.cat

Horari:
De l’1 d’octubre a 31 de maig :
-De dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15,30 a 18 h
-Divendres de 9 a 14 hores.
De l'1 de juny al 30 de setembre:
-De dilluns a divendres de 8 a 15 hores.

La seva gestió està delegada al:

Consell Comarcal de la Selva
Col.labora en el seu funcionament:

StaColomaF
Forma part de la Xarxa d'Arxius de:

Generalitat